Close

Monthly Archives: februari 2013

Hur många appar behöver vi för Att-Göra-Listor?

Söker man i (t.ex.) Appstore på ”Att göra” erhålls 32 träffar, idag. Detta är dock en sanning med modifikation. Ett antal av dessa träffar är inte Att-Göra-Lista appar, samtidigt som om man söker på andra begrepp säkert får upp någon eller några Att-Göra-Lista appar som inte finns med bland sökträffarna ovan. Nåväl hur många dylika […]

Read More

Behövs en tjänstemäklarapp?

WunWun är en ”ny” typ av app som är mycket personlig och som därför egentligen inte ingår i mAPPagement konceptet. WunWun är förkortning av WhatyouneedWhenyouneed (it) och skall vara en riktig personlig ”betjänt”. D.v.s. när man har ett behov av t.ex. En ombyggnad, en konsultinsats eller är hungrig informerar man WunWun om behovet och får […]

Read More

”Flyttbara” appar – är det något bra?

Många appar för smartphones utvecklades först för ett operativsystem (iOS, Android, etc.). I steg två av utvecklingen för resp. appen, flyttades denna till ett ytterligare operativsystem. En del appar gjordes ursprungligen endast för att komma åt informationssystem i servermiljö. De avancerade apparna som finns idag finns idag både för smartphones, PC/Windows, Mac, webben, etc. med […]

Read More

Inte fungerande appar finns det?

De första appar som utvecklades var relativt enkla och många affärsrelaterade appar har varit en förlängd arm till datasystem i gemensamma datormiljöer! Men ju mer avancerade appar som utvecklas så blir utvecklingen av apparna mer komplicerad och kraven på kvalitet i utvecklingen högre. Testerna kommer då också att ta längre tid. Denna situation blir då […]

Read More