Close

2016-04-08

DO note

Hur många appar för planering behöver jag som individ resp. grupp?

Svaret varierar naturligtvis utifrån behov, men möjligheterna till effektiv planering är idag oerhört många.

En app som jag har använt som komplement till ToDoist (se nedan) är DO note. Anledningen till detta är att idag i den stressade värld som är har man oftast inte tid att fundera över När? Var? Hur? etc. när det uppstår ett behov av planering, eller en idé ”trillar ner”.

Varför DO note. För det första är den oerhört enkel! När något behöver planeras, startar men endast appen, sedan skriver man in sina tankar (jag brukar endast skriva 3 – 8 ord!) och klickar på symbolen i appen. Direkt skickas texten – vart? DO note fungerar så att man första gången ställer in vilken app som texten skall skickas till för att bli en planeringsaktivitet! D.v.s. i mitt fall anger jag ToDoist som mottagare av texten och vips hamnar texten i ToDoist vid symboltryckningen! När jag sedan under dagen har tid för detaljplaneringen, startar jag ToDoist appen och anger När? Var? Hur? etc dvs kompletterande information för att texten skall bli en planerad aktivitet!

DO note har ett mycket stort antal appar som den kan kommunicera med!

Planering har nu tagit ett steg till för att bli en enkel hantering och inte ett eget stort projekt!

Kommentera