Close

Operativsystem

”Flyttbara” appar – är det något bra?

Många appar för smartphones utvecklades först för ett operativsystem (iOS, Android, etc.). I steg två av utvecklingen för resp. appen, flyttades denna till ett ytterligare operativsystem. En del appar gjordes ursprungligen endast för att komma åt informationssystem i servermiljö. De avancerade apparna som finns idag finns idag både för smartphones, PC/Windows, Mac, webben, etc. med […]

Read More