”Flyttbara” appar – är det något bra?

Många appar för smartphones utvecklades först för ett operativsystem (iOS, Android, etc.). I steg två av utvecklingen för resp. appen, flyttades denna till ett ytterligare operativsystem. En del appar gjordes ursprungligen endast för att komma åt informationssystem i servermiljö. De avancerade apparna som finns idag finns idag både för smartphones, PC/Windows, Mac, webben, etc. med i stort sett samma funktionalitet i alla miljöerna, men dessutom med synkning av informationen (t.ex. via iCloud, Dropbox, etc.) så att den blir åtkomlig från appen i de olika operativsystemmiljöerna.