Vine

Vine är en app som har fått stort genomslag på kort tid! En anledning är i första hand att man kan lägga ut korta filmer på det från början textorienterade Twitter! Tyvärr har det blivit en hel del rabalder kring Vine p.g.a. att den har blivit utsatt för en del porr. Trots detta är många kortfilmer bra gjorda och har roliga ansatser!
Fastän Vine inte är en app som är ett direkt grupphjälpmedel (vilket ju är mAPPagement:s profil), tycker vi att den är kul och en hel del inlägg är som inläggen i Youtubes barndom, men med en modern touch!