Close

mAPPagement allmänt

Både Apple och Google hävdar att de har ca 800.000 appar på sina ”appstores” per årsskifte 2012/2013 – roligt och imponerande för dom, men tanken svindlar för ”normala användare” och börjar snarast bli en belastning för ansvariga vid val av appar för ledning och styrning av sina verksamheter! Varje dag kommer det nya appar. Årligen kommer det 10.000-tals nya appar för smartphones, samtidigt som de redan befintliga återkommande blir kraftfullare och ofta får nya funktioner.

Vem hinner läsa om alla appar, vem hinner hitta den ”bästa” appen för sina behov samt dessutom följa utvecklingen? För många lösningar på ett problem, blir i sig ett problem och leder till osäkerhet samt ibland även ett ointresse att vidareutveckla det verktyg (smartphonen) som har ”obegränsade” möjligheter. Varför skall jag använda den appen och den andra, den tredje, … , den hundrade, … appen?

mAPPagement fokuserar endast appar som kan vara hjälpmedel för både chefer och ledare, med målet att professionellt effektivisera gruppers arbete. T.ex. för att skapa högpresterande team! Utgångspunkten är de appar som finns idag, dvs både de som har funnits under en längre tid, men också de som nyligen har lanserats. Vi utgår från en helhetssyn på informationshanteringen i verksamheter och hur effektivisera denna trots olika datormiljöer (både mobila och stationära). Vi utgår också från en helhetssyn på de verktyg (lap tops, smartphones, stationära, …) som används idag för att dessa skall kunna nyttjas än effektivare, utifrån befintliga appar och informationskapitalet!

OBServera att denna hemsida inte kommer att fokusera de standardappar som följer med vid köp av en smartphone. Vi fokuserar inte heller de sociala medieapparna som FaceBook, Instagram, Twitter, etc. etc.

Vilka appar kommer då att finnas på denna hemsida? Låt oss tillsammans utveckla servicen mAPPagement till ett verktyg som stödjer Er verksamhets behov! Befintliga appar utvecklas dagligen, men ofta hamnar de inom ett fack (t.ex. kontor) och blir därmed begränsade till detta. Nya appar kommer till (se ovan) och nya funktioner/områden ser dagens ljus.

Vi utvecklar inte i nuläget några egna appar. Vi säljer inte heller några appar, utan är snarare en mäklare av appar, som är helt oberoende av leverantör! Vi försöker m.a.o. hitta det som är bäst för er verksamhet! Och vi gör det tillsammans med Er!

Kommentera